Правила користування послугами

Правила надання послуг

Надання всього спектру послуг компанією Rivne Telecom LLC базується на нижчевикладених правилах і умовах. Дані правила обов'язкові для виконання всіма Абонентами хостинг-провайдера Rivne Telecom LLC.

Загальна термінологія

Компанія Rivne Telecom LLC – далі - Виконавець.

Замовник послуг компанії Rivne Telecom LLC – далі - Абонент.

Віртуальний хостинг – перелік послуг, що надаються Виконавцем під назвою Мінімальний, Стандарт, Преміум.

Віртуальний сервер – перелік послуг, що надаються Виконавцем під назвою "VPS/VDS" і передбачають надання Абоненту віртуального виділеного сервера із зовнішньою статичною IP адресою.

Виділений сервер– перелік послуг, що надаються Виконавцем під назвою "Сервери", "Виділений фізичний сервер" і передбачають надання Абоненту виділеного фізичного сервера із зовнішньою статичною IP адресою і фізичним розміщенням на технічних потужностях Виконавця.

ПЗ – програмне забезпечення будь-якого виду, що включає в себе скрипти веб-сайтів.

1. Обов'язки Виконавця:

1.1. Надати Абоненту послуги, що відповідають обраному Абонентом тарифному плану.

1.2. Зареєструвати Абонента, шляхом створення можливості реєстрації персонального акаунту в Особистому кабінеті.

1.3. Надавати послуги відповідно характеристикам, що описані на офіційному сайті Виконавця.

1.4. Зберігати конфіденційну інформацію Абонента, отриману від нього при реєстрації, а також зміст приватних повідомлень електронної пошти за винятком випадків, передбачених діючим законодавством України.

1.5. Надати базову і технічну підтримку Абоненту, пов'язану з роботою замовлених послуг, що включає:

1.5.1. Консультаційна допомога по реєстрації, переносу на обслуговування до Виконавця, продовження і налаштування доменних імен, зареєстрованих у Виконавця;

1.5.2. Консультаційна допомога при проведенні замовлень і продовження строку дії всього переліку послуг Виконавця;

1.5.3. Консультації по технічних характеристикам і властивостям послуг Виконавця;

1.5.4. Консультації по розміщенню і запуску веб-ресурсів Абонента на замовлених послугах Виконавця;

1.5.5. Допомога в установці та, на прохання Абонента, самостійна установка замовлених у Виконавця SSL сертифікатів у межах замовлених у Виконавця послуг Віртуального хостингу, Віртуальних серверів або Виділених фізичних серверів. При цьому встановлення передбачає інтеграцію SSL сертифікату сайту в панель керування хостингом або віртуальним сервером, але не передбачає можливу модифікацію вихідного коду скриптів і файлів сайту для його коректної роботи по протоколу HTTPS;

1.5.6. Безкоштовну і повну заміну компонентів обладнання, що відмовили, послуги Виділених фізичних серверів;

При цьому базова і технічна підтримка Абонентів не включає:

1.5.7. Розробку веб-сайту та іншого програмного забезпечення для Абонента;

1.5.8. Виправлення і модифікацію вихідного коду веб-сайтів і ПЗ Абонента;

1.5.9. Модифікацію елементів графіки та дизайну ресурсів Абонента;

1.5.10. Проведення заходів, що направлені на підвищення позицій веб-сайту Абонента у результатах видачі пошукових систем у мережі інтернет;

1.5.11. Безкоштовне лікування та очищення ресурсів Абонента від вірусів чи іншого шкідливого коду;

1.5.12. Встановлення/налаштування і видалення нестандартного програмного забезпечення на послугах Абонента;

1.5.13. Адміністрування і модифікацію контенту веб-ресурсів Абонента;

1.5.14. Відновлення працездатності Віртуальних і Виділених серверів Абонента після псування програмного забезпечення, викликаного діям Абонента;

1.5.15. Оновлення ПЗ веб-сайтів Абонента і відслідковування існування нових оновлень.

 

2. Обов'язки Абонента

2.1. Своєчасно сплачувати послуги Виконавця відповідно до обраного тарифного плану.

2.2. Абонент зобов'язується самостійно ознайомлюватись з інформацією про умови обслуговування та Правилами надання послуг на офіційному сайті Виконавця за адресою Commfort Hosting.

2.3. Не порушувати дані Правила надання послуг.

3. Правила реєстрації та переносу доменних імен

3.1. Виконавець надає Абоненту можливість реєстрації, продовження і перенесення доменів як на користь Виконавця, так і на користь третіх осіб.

3.2. Всі операції з доменами, включаючи оплату, здійснюються за допомогою автоматизованої системи особистого кабінету.

3.3. Повернення грошових коштів за будь-яку платну операцію з доменними іменами - неможливе, оскільки така процедура не передбачена діючими правилами реєстрів доменних імен і Виконавець не зможе повернути свої кошти за ту чи іншу платну операцію в реєстрі доменних імен.

3.4. Реєстрація доменних імен передбачає надання персональної інформації про потенційного власника прав на доменне ім'я. При цьому дані, що ідентифікують користувача, є відкритими і можуть бути опубліковані в загальнодоступних джерелах, в які входить база даних WHOIS.

3.5. Передача прав на доменне ім'я, трансфер доменного імені на обслуговування до іншого Реєстратору здійснюється за офіційним листом від Абонента. Якщо доменне ім'я зареєстровано на юридичну особу, для передачі прав/трансферу потрібен лист на бланку організації, з печаткою організації і підписом керівника. Якщо доменне ім'я зареєстровано на фізичну особу, то для передачі прав/трансферу разом з заявою надаються копії першої і другої сторінок паспорту, що засвідчують підпис Абонента. У разі зупинки обслуговування Абонентів, Виконавець гарантує переведення доменних імен до іншого Реєстратору зі збереженням інформації користувача і власності кожного доменного імені.

3.6. Абонент погоджується з тим що Виконавець може відмовити в праві на виконання будь-якої платної операції з доменним іменем, а також відмовити в праві виконання перенесення доменного імені на обслуговування до стороннього реєстратора доменних імен, в праві на виконання зміни власника доменного імені у випадках, коли послуги Виконавця не були повністю або частково оплачені або в ситуації, коли баланс Абонента в особистому кабінеті від’ємний. Абонент розуміє, що заборгованість по оплаті послуг Виконавця може бути наслідком несвоєчасної оплати або несплати інших сервісів і послуги Виконавця та погоджується з тим, що даний факт може бути блокуючим у виконанні описаних вище операцій з доменним іменем.

3.7. Вся інформація, надана Абонентом Виконавцю з метою делегування доменного імені має бути повною, правдивою і точною.

3.8. Абонент повинен негайно повідомляти Виконавцю про будь-які змани інформації, згаданої в пункті 3.6, з метою збереження її повноти, правдивості і точності протягом всього строку делегування доменного імені.

3.9. Абонент приймає і погоджується, що у разі виявлення Виконавцем не вірної чи не правдивої інформації, наданої при реєстрації чи зміні контактних даних домену, Виконавець має право призупинити делегування домену до того часу, поки вірна інформація буде надана Абонентом.

3.10. Абонент розуміє, що йому відома та зрозуміла мета збору, збереження і публікації інформації, що надається ним Виконавцю і необхідна для надання процесу делегування доменного імені, а також про те, що він знає і згоден з тим, що актуальний стан такої інформації буде публічно доступний у реальному часі через WHOIS чи інший подібний сервіс.

3.11. Абонент ознайомився і згоден з Регламентом публічних доменів, який опубліковано за адресою: https://commfort.rv.ua/reglament

3.12. Абонент ознайомився та згоден з Регламентом особливостей реєстрації приватних доменних імен третього рівня в доменах kyiv.ua і kiev.ua, який опубліковано за адресою: https://commfort.rv.ua/kievua

3.13. Абонент ознайомився та згоден з Регламентом особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA, який опублікований на наступною адресою: https://commfort.rv.ua/ua

3.14. Абонент ознайомився та згоден з Єдиною політикою вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA, опублікованою за адресою: https://commfort.rv.ua/ua-drp

3.15. Обов'язковою умовою реєстрації домену 2-го рівня у доменній зоні .UA є наявність у Абонента сертифікату на, однойменну з назвою бажаного домену, торгову марку. Без даного документу зареєструвати домен неможливо. Заявки на реєстрацію доменів у доменній зоні .UA оброблюються Оператором реєстру в ручному режимі тільки в робочі дня. Мінімальний строк розгляду заявки на реєстрацію доменного імені у зоні .UA становить 3 робочих дня. Важливою особливістю даної доменної зони є той факт, що власником доменного імені у зоні верхнього рівня .UA є власник відповідної торгової марки, яка обов'язково вказується Абонентом при формуванні заявки на реєстрацію домену. Суб'єкт, вказаний Абонентом при реєстрації у формі контакту домену, власником домену у зоні верхнього рівня .UA не буде.

3.16. Абонент ознайомився та згоден з Регламентом публічного інтернет-сервісу WHOIS https://commfort.rv.ua/services

3.17. Абонент ознайомився та згоден з Порядком супроводу доменного імені в разі, коли воно не обслуговується реєстратором, опублікованому за адресою: https://commfort.rv.ua/services

3.18. Абонент проінформований про те, що в разі несвоєчасного продовження доменного імені, термін можливого безсанкційного відновлення доменного імені "AutoRenewGracePeriod" може бути скорочено Реєстратором до 20 днів з моменту закінчення терміну дії домену

3.19. Абонент розуміє, що у разі відсутності продовження доменного імені протягом 20 днів з моменту закінчення терміну дії, домен перейде у статус "RedemptionPeriod" і вартість його продовження у такому статусі буде дорожче у 5-100 разів. Точна вартість продовження домену буде залежати від регламенту адміністрації доменної зони простроченого доменного імені.

3.20. Абонент проінформований про те, що у деяких доменних зонах (наприклад: .EU, .PL, .CZ) відсутній статус "AutoRenewGracePeriod" і домену надається статус "RedemptionPeriod" одразу після закінчення терміну делегування доменного імені у разі відсутності своєчасного продовження послуги.

3.21. Абонент розуміє, що у разі реєстрації міжнародного доменного імені, що входить до списку зарезервованих доменних імен власника доменної зони або доменного імені, що входить до списку преміум доменів, ціна за реєстрацію буде відрізнятися від стандартної вказаної на сайті Виконавця. Будь-яка акційна знижка або спеціальна цінова пропозиція на сайті Виконавця не може стосуватися преміум доменів і може бути вживаною тільки для стандартних доменних імен, що не входять в преміум список.

3.22. Заявки на реєстрацію і трансфер доменних імен оброблюються Виконавцем у порядку їх надходження. Дані Правила не встановлюють "період одночасності": перша заявка на будь-який домен, що надійшла в чергу - задовольняється, всі інші заявки на цей самий домен - відхиляються.

3.23. Абонент може стати власником доменного імені в зоні .DE будучи як фізичною, так і юридичною особою. При цьому кожному нерезиденту чи іноземній компанії, які реєструють доменні імена у зоні .DE, необхідно мати у Німеччині так званий "адміністративний контакт". Тобто свого уповноваженого представника, який є резидентом країни і готовий надавати свою поштову адресу для обміну необхідною документацією. Якщо Абонент протягом 4 тижнів після реєстрації домену у зоні .DE не надасть всі необхідні технічні дані, то делегування йому доменного імені у зоні .DE скасується. Абонент або його "адміністративний контакт" повинен мати реальну адресу, розташовану у Німеччині. При цьому поштова абонентська скринька не може виступати у якості контактної адреси Абонента чи адміністративного контакту.

3.24. Для реєстрації домену в зонах .RU, .РФ, .SU Абонент, окрім інших загальних даних, зобов'язаний вказати серію і номер свого паспорту, ким і коли видано, а також дату свого народження. Всі дані мають бути достовірними.

3.25. При делегуванні Абоненту доменного імені в зоні .EU, адміністративним контактом має виступати фізична або юридична особа, що є резидентом Євросоюзу з відповідною адресою прописки або державної реєстрації.

3.26. Реєстрація доменного імені Виконавцем у деяких доменних зонах, де реєстрація пов'язана з ручною перевіркою або обробкою даних Адміністратором доменної зони, може виконуватись до 10 робочих днів з моменту оплати заявки на реєстрацію домену зі сторони Абонента.

3.27. Абонент згоден з тим, що ні Виконавець, ні Адміністратор, ні Оператор Реєстру не несуть відповідальність за наслідки використання чи неправомірного використання доменних імен Абонентом, в тому числі перед третіми особами, а також при порушенні Абонентом прав третіх осіб.

3.28. Абонент підтверджує, що при використанні сервісу "Захист приватності" його персональні дані, так само як і дані власника доменного імені, можуть і будуть надані компетентним органам у разі надходження відповідного запиту від останніх. У випадку, якщо використання доменного імені пов'язане з можливим порушенням чинного Законодавства, Виконавець залишає за собою право у відмові чи достроковій відмові від надання сервісу приховання даних власника доменного імені у результатах WHOIS запитів.

3.29. Абонент проінформований і розуміє, що при реєстрації нового доменного імені у міжнародних доменних зонах або при зміні контактної інформації в уже існуючих міжнародних доменних іменах, йому на контактну адресу електронної пошти, вказану у властивостях адміністративного контакту доменного імені, може бути надіслано спеціальний лист з перевірочним посиланням. Перехід за вказаним посиланням підтверджує, що адреса електронної пошти, вказана Абонентом у властивостях контакту доменного імені, коректна і робоча. У разі ігнорування подібного листа протягом 14 днів, доменне ім'я може бути тимчасово заблоковано до моменту підтвердження Абонентом контактної адреси електронної пошти.

3.30. Абонент згоден з тим, що будь-яка акційна знижка або спеціальна цінова пропозиція на сайті Виконавця щодо доменних імен поширюється тільки на реєстрацію нових доменів. Операції трансферу та продовження доменних імен оплачуються Абонентом згідно стандартної не акційної вартості, якщо інше не зазначене в умовах діючої акції.

4. Правила використання Віртуального хостингу

4.1. Заборонено розсилати спам та інші види масових розсилок(скрипти, призначені для розсилки повідомлень по форумам, чатам, e-mail і т.д.), підтримувати хакінг, крекінг та інші незаконні дії в мережі інтернет. У випадку виявлення масових розсилок за допомогою скриптів сайтів, підключень по протоколу SSH або поштових скриньок віртуального хостингу, Виконавець залишає за собою право заблокувати можливість відправки електронної пошти, а також повну або часткову зупинку дії замовленної послуги.

4.2. На сайтах заборонено розміщувати будь-які матеріали, що суперечать законам України або матеріали, які порушують авторські права третіх осіб (порнографія, піратський контент, матеріали з пропагандою насилля, вбивств, расової ненависті, міжнаціональної ворожнечі тощо).

4.3. У випадках розміщення порноматеріалів або 'еротики' - оскільки чітку межу між ними визначити неможливо – така ситуація вирішується на розсуд Виконавця.

4.4. Категорично заборонено розміщувати на Віртуальному хостингу різні php-шлюзи, скрипти анонімайзерів, gate і proxy.

4.5. Заборонено використовувати скрипти, що скачують файли з файлообмінників.

4.6. Заборонена установка IRC-серверів, IRC-ботів, різноманітних сканерів мережі.

4.7. В рамках будь-якого тарифного плану Віртуального хостингу заборонено розміщувати:

4.7.1. Панелі керування стороннім ПЗ чи серверами;

4.7.2. Системи статистики ігрових серверів;

4.7.3. Веб-сайти прямо чи опосередковано пов'язані з ігровою тематикою;

4.7.4. Торрент трекери;

4.7.5. Веб-сайти, що займаються продажем приватних акаунтів (в ігрових ресурсах, у сторонньому ПЗ, в платіжних системах, в поштових системах тощо);

4.7.6. Веб-сайти hyip проектів, веб-сайти фінансових пірамід чи веб-сайти присвячені створенню фінансових пірамід;

4.7.7. Додатки та веб-сайти, що використовуються у зовнішніх серверах або сайтах (соціальні мережі, api для надання будь-якої функціональності);

4.7.8. Веб-сайти, що розповсюджують, сприяють розповсюдженню або описують виробництво будь-яких наркотичних речовим або сумішей для куріння;

4.7.9. Веб-ресурси, орієнтовані на хакерів;

4.7.10. Фішингові ресурси;

4.7.11. Веб-ресурси політичних рухів і партій, веб-сайти, що мають пряме або опосередковане відношення до політики;

4.7.12. Веб-сайти присвячені тематиці кардшарінгу або які надають даний сервіс;

4.7.13. Файлообмінні ресурси (файлообмінники, фотохостинги тощо);

4.7.14. Веб-сайти прямо чи опосередковано пов'язані з продажем будь-яких препаратів, які вимагають ліценції, без відповідної ліцензії;

4.7.15. Веб-сайти лотерей та азартних ігор;

4.7.16. Сайти обміну валют (як реальних, так і електронних);

4.7.17. Програмне забезпечення та скрипти, що займаються скачуванням інформації зі сторонніх ресурсів та сайтів.

4.7.18. Веб-сайти прямо чи опосередковано пов'язані з терористичними організаціями, що офіційно визнано такими національним чи міжнародним законодавством, а також веб-сайти, пов'язані з антидержавною діяльністю.

4.7.19. Веб-ресурси прямо чи опосередковано пов'язані з тематикою пропаганди самогубства.

4.8. Заборонено розміщувати на своєму дисковому просторі комп'ютерні віруси будь-яких типів. При виявленні вірусів чи зловмисних скриптів в акаунті користувача, Виконавець повідомляє Абонента про те, що на його хостинг-акаунті було знайдено віруси або інше зловмисне програмне забезпечення та інформує про необхідність очищення акаунту від даного шкідливого контенту. У разі ігнорування Абонентом повідомлень такого характеру і відсутності відповіді Абонента протягом 24 годин після відправлення сповіщення, Виконавець залишає за собою право повного або часткового блокування акаунту Віртуального хостингу Абонента з метою недопущення можливості запуску та експлуатації зловмисного ПЗ на Віртуальному хостингу. При цьому часткове або повне блокування може бути зняте Виконавцем як тільки Абонент виявить бажання видалити віруси або інше зловмисне ПЗ на своєму хостинг-акаунті.

4.9. Сайти, що розміщено в межах Віртуального хостингу мають використовувати обчислювальні ресурси серверів хостингу згідно наступних вимог:

4.9.1. Абонент не має перевищувати максимально-допустиме навантаження на центральний процесор хостинг-серверу, що складає в максимальних тарифних планах Віртуального хостингу - 10%

4.9.2. Скрипти веб-сайтів Абоненту не мають виконувати одиничні SQL запити до СУБД MySQL і PostgreSQL, що виконуються довше 16 секунд. Для оптимізації часу виконання запитів ми рекомендуємо використовувати індекси таблиць баз даних і оптимізацію коду SQL запитів

4.9.3. Абонент не повинен встановлювати завдання планувальника CRON для виконання з частотою більше, ніж 1 раз на 5 хвилин

4.9.4. Абонент не повинен використовувати зовнішнє відключення до баз даних MySQL або PostgreSQL окрім як для обслуговування і адміністрування баз даних

4.9.5. Не допускається запуск процесів за допомогою протоколу SSH або завдань CRON, час виконання яких перевищує 10 хвилин.

4.9.6. У рамках Віртуального хостингу Абонент не повинен запускати власні процеси, що відкривають сокети в режимі LISTEN, або процеси, що виконують роль служб серверу і не передбачають завершення роботи.

4.9.7. Персональні завдання резервного копіювання даних хостинг-акаунтів не повинні виконуватись частіше одного разу на добу.

Хостинг-акаунти, що порушують вищевикладені вимоги до використання ресурсів Віртуального хостингу, можуть бути заблоковані, якщо попередньо ситуація не буде вирішена з Абонентом у сторону покращення. Рішенням може бути зміна тарифного плану на більш продуктивний або видалення/оптимізація скриптів, що викликають сильне навантаження.

4.10. При замовленні Віртуального хостингу в межах безкоштовного тестового періоду, при відсутності фактичної роботи з хостингом зі сторони Абонента, Виконавець залишає за собою право зупинити надання такої послуги.

4.11. Хостинг-акаунти, які регулярно створюють, переміщують або видаляють тисячі файлів, чим помітно знижують загальну продуктивність дискової підсистеми на Віртуальному хостингу, можуть бути повністю або частково заблоковані Виконавцем.

4.12. В межах будь-якого тарифного плану Віртуального хостингу Виконавець формує регулярні резервні копії даних хостинг-акаунту Абонента, якщо сумарна кількість файлів хостинг-аккаунту не перевищує 200000. Дані резервні копії недоступні для видалення Абонентом і не входять до квоти дискового простору, обраного Абонентом тарифного плану Віртуального хостингу, що гарантує можливість відновлення даних Абонента навіть у випадку видалення хостинг-акаунту або втрати будь-яких даних у процесі роботи. Резервні копії даних хостинг-акаунту Абонента зберігаються на серверах Виконавця протягом 30 днів з моменту зупинки надання послуги хостингу і дають можливість відновити роботу сайтів Абонента в разі простроченої оплати Абонентом послуг Віртуального хостингу.

4.13. В рамках всіх тарифів Віртуального хостингу, які включають в себе і тарифи послуги Преміум і Реселінг хостингу, заборонено зберігати більше 500 000 файлів. При цьому враховуються всі файли хостинг-аккаунта Абонента, включаючи тимчасові файли, файли сайтів, журналів, логів, сесій та електронної пошти. У разі перевищення максимальної кількості файлів, Виконавець зобов'язується проінформувати Абонента про даний факт, а Абонент зобов'язується протягом 24 годин привести кількість файлів до дозволених ліміту або перевести свої ресурси на послугу VPS/VDS або Виділеного фізичного серверу. У разі ігнорування Абонентом інформації про перевищення максимальної кількості збережених на хостинг-акаунті файлів, Виконавець залишає за собою право у відключенні послуги хостингу до моменту врегулювання інциденту.

4.14. Абоненти окремої послуги Реселінг хостингу розуміють, що Виконавець не надає пряму технічну, фінансову або адміністративну підтримку клієнтам Абонента. Всі питання клієнтів Абонента, які він не може вирішити самостійно, можуть бути адресовані у службу технічної підтримки Виконавця тільки шляхом звернення з контактної адреси електронної пошти або зверненням із особистого кабінету Абонента. Абоненти послуги Реселінг хостингу усвідомлюють те, що несуть повну відповідальність за дотримання цих Правил надання послуг, а також за дії і розміщення даних своїх клієнтів.

4.15. Абонент проінформований і згоден з тим, що в разі істотного перевищення параметрів обраного ним тарифного плану віртуального хостингу, Виконавець залишає за собою право на самостійне підвищення тарифного плану абонентської послуги хостингу до мінімального тарифу з обраної Абонентом групи тарифів, при якому не буде факту перевищення будь-якого параметра послуги хостингу. Зміна тарифного плану, ініційована Виконавцем, виконується одночасно з перерахунком терміну дії замовленої Абонентом послуги хостингу пропорційно новому встановленому тарифу.

4.16. У випадку, якщо термін дії послуги віртуального хостинг не був вчасно продовжений, сама послуга призупиняє свою дію. Виконавець проводить видалення послуги хостингу, якщо остання не продовжується Абонентом на протязі 20 днів з моменту зупинки. Після цього Виконавець деякий час може на свій власний розсуд зберігати резервні копії послуги хостингу Абонента, але через певний термін Виконавець проводить повне видалення резервних копій. Для відновлення послуги хостингу Абонентом із ще не видаленої резервної копії необхідна наявність у Абонента заказаної та оплаченої мінімум на 1 рік послуги хостингу в тарифному плані аналогічному раніше зупиненої або видаленої послуги, а також звернення в службу підтримки Виконавця з проханням про відновлення видаленої послуги хостингу із збереженої резервної копії.

5. Правила користування Віртуальними серверами VPS/VDS і Виділеними фізичними серверами

5.1. Заборонено використовувати сервери з метою розсилки поштового спаму та інших видів масових розсилок (програмне забезпечення, призначене для розсилки повідомлень по форумам, чатам, e-mail тощо), підтримувати хакінг, крекінг та інші незаконні дії в мережі Інтернет. У випадку виявлення масових спам-розсилок, Виконавець залишає за собою право заблокувати можливість відправки електронної пошти для послуги Абонента.

5.2. На серверах заборонено розміщувати будь-які матеріали, що суперечать законам України або матеріали, які порушують авторські права третіх осіб (порнографія, піратський контент, матеріали з пропагандою насилля, вбивств, расової ненависті, міжнаціональної ворожнечі тощо).

5.3. У випадках розміщення порноматеріалів або 'еротики' - оскільки чітку межу між ними визначити неможливо – така ситуація вирішується на розсуд Адміністрації.

5.4. Абоненту заборонено розміщувати на дисковому просторі орендованого сервера комп'ютерні віруси будь-яких типів або зловмисне програмне забезпечення.

5.5. Абонент розуміє і згоден з тим, що в рамках послуги Віртуального виділеного серверу VPS/VDS йому недоступно і не дозволено використання окремих SWAP партіцій, оскільки використання останніх призводить до суттєвого зниження швидкості роботи дискових підсистем віртуальних серверів та подальшої деградації швидкості роботи віртуальних серверів в цілому.

5.6. Абонент розуміє і згоден з тим, що при проведенні резервного копіювання або створення знімків Віртуальних серверів, останні - відключаються на час створення резервних копій. Час, який віртуальний сервер може бути не доступним, напряму залежть від розміру та активності роботи процессів самого сервера VPS/VDS із його дисковою підсистемою. При малих або середніх навантаженнаях на дискову підсистему VPS/VDS створення знімків або резервних копій проходить абсолютно непомітно для Абонента, т.я. віртуальний сервер при цьому залишається доступним на протязі всього часу іх створення.

5.7. Абонент згоден, що без замовлення додаткової послуги резервного копіювання віртуальних серверів, повні резервні копії його VPS/VDS створюватися не будуть, і будь-який випадок псування інформації на сервері буде безповоротним. Без створення резервних копій, у випадку видалення будь-яких даних чи самого серверу, відновлення видалених даних буде неможливим.

5.8. Безкоштовний тестовий період не надається в межах лінійки послуг Виділених фізичних серверів.

5.9. Регламентний час надання послуги Виділеного фізичного сервера дорівнює трьом робочим дням з моменту замовлення послуги Абонентом. При цьому час між замовленням і фактичним наданням послуги Абоненту може бути менше. У разі, коли Виконавець не може надати послугу в термін до трьох робочих днів з моменту замовлення, він зобов'язується попередити Абонента про прогнозовані терміни затримки в наданні послуги Виділеного фізичного сервера.

5.10. Зважаючи на те, що введення в експлуатацію Виділених фізичних серверів пов'язане зі значним витратами людських ресурсів, що направлені на збір, тестування та перед експлуатаційну підготовку обладнання, при можливому поверненні коштів Абоненту з останнього будуть отримані кошти в еквіваленті 1.5 годин послуги Адміністрування. Розрахунок загальної суми утриманих коштів виконується на підставі актуальної вартості послуги Адміністрування на момент надходження відповідного запиту від Абонента, при цьому розмір утриманих коштів не може бути меншим за 420 (чотириста двадцять) UAH.

5.11. При замовленні послуги на безкоштовний тестовий період, співробітники служби підтримки Виконавця можуть запитати у Абонента детальний опис запланованих завдань, для яких Абонент замовляє послугу, а також опис параметрів сервера, які цікаві Абоненту і які він планує тестувати.

5.12. При замовленні послуги в межах безкоштовного тестового періоду і при відсутності будь-яких дій зі сторони Абонента, Виконавець залишає за собою право зупинити надання такої послуги.

5.13. Безкоштовний тестовий період надається Абоненту тільки при зазначенні повних і реальних ПІБ власника акаунту. Виконавець залишає за собою право запросити скан-копії паспорта чи свідоцтва про народження Абонента для перевірки правдивості вказаних ним даних.

5.14. Термін безкоштовний тестового періоду може бути зміненим Виконавцем як в більшу, так і в меншу сторону на власний розсуд або у випадках якщо Виконавець впевнений що наданого тестового періоду Абоненту достатньо для перевірки характеристик та продуктивності послуги.

5.15. Для серверів, замовлених в рамках безкоштовного тестового періоду, з метою зробити неможливою розсилку спаму, проводиться блокування відправлення електронної пошти. Обмеження на відправлення пошти може бути знято тільки після оплати послуги Абонентом.

5.16. Віртуальний виділений сервер VPS/VDS або Виділений фізичний сервер заборонено використовувати для DoS/DDoS атак або інших шкідливих дій, а також дій, заборонених законодавством України.

5.17. Продовження зупиненої за несвоєчасну оплату послуги Виділеного фізичного сервера виконується з дати, до якої раніше був оплачений та активний виділений сервер. Період, протягом якого сервер був не оплачений або вимкнений, але в той самий час збережено за Абонентом, підлягає повній оплаті при продовженні.

5.18. Абонент проінформований і розуміє, що використання виділених серверів без відмовостійких дискових підсистем RAID загрожує втратою даних на сервері в результаті відмови основного жорсткого диску або твердотільного SSD накопичувача. Виконавець не несе жодної відповідальності за втрату даних Абонента і не компенсує жодні прямі чи не прямі збитки Абонента у випадку подібного відмови. При цьому Виконавець зобов'язується виконати заміну збійного носія інформації на робочий аналогічний накопичувач в узгоджений з Абонентом час.

5.19. Розміщуючи обладнання в рамках послуги колокації, Абонент розуміє і згоден з наступними характеристиками типорозмірів обладнання, що прямо позначається на результуючої вартості послуги:

5.19.1. 1U Rack – ширина 19 дюймів (482,6 мм), висота 1,719 дюймів (43,7 мм), глубина до 900 мм

5.19.2. MINI TOWER – ширина до 178 мм, довжина до 432 мм, висота до 432 мм

5.19.3. TOWER – ширина до 255 мм, довжина до 482 мм, висота до 585 мм

5.20. Абонент колокаціонного сервісу розуміє та згоден, що проведення будь-яких дій з розміщеним обладнанням, які можуть спричинити порушення пломб, зокрема демонтажні роботи, можливі тільки за письмовим погодженням з Виконавцем мінімум за 1 робочий день до планованої дати візиту. Дії та роботи з обладнанням Абонента, які не тягнуть за собою порушення пломб або демонтаж обладнання, можливо проводити погодивши візит в ЦОД Rivne Telecom LLC не менше ніж за 1 годину до планованого часу візиту.

6. Особливі умови і відповідальність сторін

6.1. Дані, які стосуються питань комерційної співпраці абонентів та хостинг-провайдера і реєстратора доменних імен Rivne Telecom LLC – кількість абонентів, кількість зареєстрованих доменних імен, сума оплати, строки та умови виконання замовлень, логіни та паролі до послуг і сервісів тощо - є конфіденційними. Ця інформація не продається/не передається третім особам ні за яких обставин. Виключення з цього правила може бути зроблено лише за рішенням судової інстанції.

6.2. Виконавець не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість Послуг і не надає гарантію того, що пропоноване програмне забезпечення або будь-які інші матеріали не містять системних помилок. Виконавець докладає усіх розумних зусиль з метою недопущення цього.

6.3. Виконавець не несе відповідальність за прямий або непрямий збиток, нанесений Абоненту в результаті використання або неможливості користування Послугами, або нанесений в результаті помилок, пропусків, перерв в роботі, видалення файлів, дефектів, затримок в роботі або передачі даних, або зміни функцій чи інших причин. Виконавець не гарантує прийняття пошти Абонента від віддалених мереж, функціонування яких призвело до занесення адреси такої мережі до списків, по яким програма доставки пошти Виконавця не здійснює прийом пошти.

6.4. Виконавець не несе відповідальність за якість каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг.

6.5. Абонент приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов'язані з використанням мережі інтернет шляхом наданих Виконавцем Послуг, в тому числі відповідальність за оцінку точності, повноти і корисності будь-яких думок, ідей, іншої інформації, а також якості і властивостей товарів і послуг, розповсюджуваних своїми ресурсами в мережі інтернет.

6.6. Виведення коштів з рахунку в особистому кабінеті можливий тільки за письмовою заявою Абонента на ім'я Керівництва Виконавця, окрім тих випадків, коли виведення передбачає переведення коштів, зарахованих на рахунок в особистому кабінеті виключно за партнерською програмою. При цьому мінімальна сума для виведення коштів, отриманих за партнерською програмою, складає 100 грн., а саме виведення коштів не може бути виконано частіше, ніж 1 раз на 1 календарний місяць. Виведення здійснюється протягом 1-3 банківських днів з моменту подачі заявки на виведення коштів. Рахунки програми реселінгу виведення коштів в будь-якій формі не передбачають.

6.7. Достроковий відмова від використання послуг Виконавця, відповідно до Закону України про захист прав споживачів, можлива тільки протягом перших 14 днів з моменту початкового замовлення послуги. Продовження сервісу не є початковим замовленням, тому, при розгляді заявки про дострокову відмову від використання послуг Виконавця, дати можливих операцій продовження розглядатися не будуть. Повернення коштів Виконавцем здійснюється виключно тим же способом, яким Абонент здійснив оплату послуг. Повернення коштів за послуги, з моменту замовлення яких пройшло більше 14 днів не можливе.

6.8. Абонент повністю відповідальний за збереження свого паролю і за збитки, які можуть виникнути по причині його несанкціонованого використання. По факту крадіжки логіна і пароля з вини третіх осіб Абонент має право направити на адресу Виконавця заяву про зміну логіна і пароля, з обов'язковим додаванням до заяви відповідного фінансового документу, що підтверджує оплату Послуг. Виконавець не несе відповідальність за дії третіх осіб, що привели до крадіжки, а для відшкодування грошових коштів, витрачених на згаяний час Абонент має звернутися у відповідні слідчі та правоохоронні органи.

6.9. Виконавець не несе відповідальність за повідомлення будь-яких третіх осіб про втрату Абонентом доступу і за можливі наслідки, що виникли в результаті відсутності такого попередження.

6.10. Виконавець комунікує з Абонентом тільки шляхом звернень з особистого кабінету або через електронну пошту, направлену з контактного e-mail Абонента. Контактним e-mail вважається адреса, вказана в реєстраційній базі на офіційному веб-сайті Виконавця. Абонент може запросити зміну контактного e-mail в реєстраційній базі при вході у службову область особистого кабінету на офіційному веб-сайті Виконавця.

6.11. Абонент зобов'язаний своєчасно сплачувати послуги Виконавця згідно тарифів обраних послуг. Дізнатися строки дії замовленої послуги

  • 0 Користувачі, які знайшли це корисним
Ця відповідь Вам допомогла?

Схожі статті

Захист приватності

Захист приватності При реєстрації доменного імені, Реєстратор вносить інформацію про...

Powered by WHMCompleteSolution